MSSQL Server'da HTML tagleri içeren bir metni plain texte çevirmek

Bu fonksiyon ile MSSQL'de HTML tagleri barındıran bir metin HTML tagleri olmadan çekilebilir. Bu fonksiyon aynı zamanda metin eğer tek tırnak içeriyorsa onları iki tane tek tırnak (çift tırnak değil) içerecek şekilde değiştirir.

Kullanımı şu şekildedir:

SELECT dbo.udf_StripHTML('HTML_TAGI_ICEREN_METIN')

 

MSSQL'de fonksiyonu olutşrumak için yazılacak Query şu şekildedir...

CREATE FUNCTION [dbo].[udf_StripHTML] (@HTMLText VARCHAR(MAX))
RETURNS VARCHAR(MAX) AS
BEGIN
  DECLARE @Start INT
  DECLARE @End INT
  DECLARE @Length INT
  SET @Start = CHARINDEX('<',@HTMLText)
  SET @End = CHARINDEX('>',@HTMLText,CHARINDEX('<',@HTMLText))
  SET @Length = (@End - @Start) + 1
  WHILE @Start > 0 AND @End > 0 AND @Length > 0
  BEGIN
    SET @HTMLText = STUFF(@HTMLText,@Start,@Length,'')
    SET @Start = CHARINDEX('<',@HTMLText)
    SET @End = CHARINDEX('>',@HTMLText,CHARINDEX('<',@HTMLText))
    SET @Length = (@End - @Start) + 1
  END
  RETURN LTRIM(RTRIM(@HTMLText))
END
GO

Yorumlar

Henüz hiç yorum yok.

Yorum Yap