ASP.NET'de HttpHandler kullanma

Bu yazıda HttpHandler kullanarak .jpg, .png vb. medya dosylarını bir uygulama içerisinden URL ile çağırırken üzerilerinde nasıl oynama yapılabileceğini paylaşacağım.

Bunun için projenize bir HttpHandler ekleyip aşağıdaki gibi düzenleyiniz.

HttpHandler.cs


using System;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.IO;
using System.Web;

namespace myProject.Handlers
{
  public class HttpImageHandler : IHttpHandler
  {

    int Width = 0;
    int Height = 0;

    public void ProcessRequest(System.Web.HttpContext context)
    {
      if (context.Request.Params["height"] != null)
      {
        try
        {
          Height = int.Parse(context.Request.Params["height"]);
        }
        catch
        {
          Height = 0;
        }
      }

      if (context.Request.Params["width"] != null)
      {
        try
        {
          Width = int.Parse(context.Request.Params["width"]);
        }
        catch
        {
          Width = 0;
        }
      }

      if (Width <= 0 && Height <= 0)
      {

        context.Response.Clear();
        context.Response.ContentType =
        getContentType(context.Request.PhysicalPath);
        context.Response.WriteFile(context.Request.PhysicalPath);
        context.Response.End();

      }
      else
      {
        context.Response.Clear();
        context.Response.ContentType =
        getContentType(context.Request.PhysicalPath);
        byte[] buffer =
        getResizedImage(context.Request.PhysicalPath, Width, Height);
        context.Response.OutputStream.Write
        (buffer, 0, buffer.Length);
        context.Response.End();
      }
    }

    public bool IsReusable
    {
      get
      {
        return false;
      }
    }

    byte[] getResizedImage(String path, int width, int height)
    {
      Bitmap imgIn = new Bitmap(path);
      double y = imgIn.Height;
      double x = imgIn.Width;

      double factor = 1;
      if (width > 0)
      {
        factor = width / x;
      }
      else if (height > 0)
      {
        factor = height / y;
      }
      System.IO.MemoryStream outStream =
      new System.IO.MemoryStream();
      Bitmap imgOut =
      new Bitmap((int)(x * factor), (int)(y * factor));
      Graphics g = Graphics.FromImage(imgOut);
      g.Clear(Color.White);
      g.DrawImage(imgIn, new Rectangle(0, 0, (int)(factor * x),
      (int)(factor * y)),
      new Rectangle(0, 0, (int)x, (int)y), GraphicsUnit.Pixel);

      imgOut.Save(outStream, getImageFormat(path));
      return outStream.ToArray();
    }

    string getContentType(String path)
    {
      switch (Path.GetExtension(path))
      {
        case ".bmp": return "Image/bmp";
        case ".gif": return "Image/gif";
        case ".jpg": return "Image/jpeg";
        case ".png": return "Image/png";
        default: break;
      }
      return "";
    }

    ImageFormat getImageFormat(String path)
    {
      switch (Path.GetExtension(path))
      {
        case ".bmp": return ImageFormat.Bmp;
        case ".gif": return ImageFormat.Gif;
        case ".jpg": return ImageFormat.Jpeg;
        case ".png": return ImageFormat.Png;
        default: break;
      }
      return ImageFormat.Jpeg;
    }
  }
}

Bu koda paste.ubuntu.com üzerinden erişmek için lütfen tıklayınız.

Ardından web.config dosyasında hangi uzantılarda bu handler çağıracak bunu göstermemiz gerekiyor. İsterseniz web.config dosyasını root klasörde açabilir isterseniz sadece uygulanmasını istediğiniz (örneğin assets\images) klasöre bir web.config ekleyip orada da bu işlemleri yapabilirsiniz.

web.config

<xmp>

<configuration>
 <system.webServer>
  <handlers>
   <add name="ImageHandler for BMP" path="*.bmp" verb="*" type="myProject.Handlers.HttpImageHandler" resourceType="File" />
   <add name="ImageHandler for JPG" path="*.jpg" verb="*" type="myProject.Handlers.HttpImageHandler" resourceType="File" />
   <add name="ImageHandler for GIF" path="*.gif" verb="*" type="myProject.Handlers.HttpImageHandler" resourceType="File" />
   <add name="ImageHandler for PNG" path="*.png" verb="*" type="myProject.Handlers.HttpImageHandler" resourceType="File" />
  </handlers>
 </system.webServer>

</configuration>

</xmp>

Bu koda paste.ubuntu.com üzerinden erişmek için lütfen tıklayınız

Bu işlemlerin ardından bir görüntüyü çağırıken http://domain.com/images/test.png?width=500 şeklinde bir istekle ilgili görüntüyü genişliği 500px olacak şekilde ölçeklendirip isteğe cevap verebilirsiniz.

Yine bu tarz handlerlar kullanarak dosya uzantısına göre istediğiniz dosya üzerinde manipülasyonlar yapabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yok.

Yorum Yap