SQL Serverda string split fonksiyonu ve kullanımı

MSSQL Server'da string üzerinde split işlemi yapmak için aşağıda belirtilen fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Not:Benzer bir fonksiyon SQL Server 2016 ile birlikte built-in function olarak gelmektedir. SQL Server 2016 dan sonraki sürümlerde o fonksiyonu kullanabilirsiniz.Detaylı bilgi için tıklayınız.


CREATE FUNCTION [dbo].[fnSplitString] 
( 
  @string NVARCHAR(MAX), 
  @delimiter CHAR(1) 
) 
RETURNS @output TABLE(splitdata NVARCHAR(MAX) 
) 
BEGIN 
  DECLARE @start INT, @end INT 
  SELECT @start = 1, @end = CHARINDEX(@delimiter, @string) 
  WHILE @start < LEN(@string) + 1 BEGIN 
    IF @end = 0 
      SET @end = LEN(@string) + 1
    
    INSERT INTO @output (splitdata) 
    VALUES(SUBSTRING(@string, @start, @end - @start)) 
    SET @start = @end + 1 
    SET @end = CHARINDEX(@delimiter, @string, @start)
     
  END 
  RETURN 
END

Kullanımı: select *from dbo.fnSplitString('Querying SQL Server',' ')

Bu kullanıma göre metni boşluk karakterine göre bölebilir,benzer kullanımlarla ihtiyacınıza göre fonksiyonu çağırabilirsiniz.

 

 

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yok.

Yorum Yap