C# ile Natural Sort | Dosya ve Klasör İsimlerini Doğal Sıralama

Dosya ve klasör isimlerini sıralamaya çalıştığınızda özellikle dosya isimleri rakamlardan oluşuyorsa normal şartlarda sıralama yaparken dosya isimleri string olarak kabul edildiğinden rakamlarda string olarak sıralanır.Bu durumda 1.jpg'den sonra 2.jpg gelmesini beklerken 10.jpg dosyasının geldiğini göreceksiniz. Bu makalede belirtilen yöntem ile dosya ve klasör isimleriniz windows explorerda size hangi sıralamada görünüyorsa o şekilde sıralanacaktır.

namespace myNaturalSort
{
  public class NaturalSort
  {
    public static int Compare(string s1, string s2)
    {
      //get rid of special cases
      if ((s1 == null) && (s2 == null)) return 0;
      else if (s1 == null) return -1;
      else if (s2 == null) return 1;

      if ((s1.Equals(string.Empty) && (s2.Equals(string.Empty)))) return 0;
      else if (s1.Equals(string.Empty)) return -1;
      else if (s2.Equals(string.Empty)) return -1;

      //WE style, special case
      bool sp1 = Char.IsLetterOrDigit(s1, 0);
      bool sp2 = Char.IsLetterOrDigit(s2, 0);
      if (sp1 && !sp2) return 1;
      if (!sp1 && sp2) return -1;

      int i1 = 0, i2 = 0; //current index
      int r = 0; // temp result
      while (true)
      {
        bool c1 = Char.IsDigit(s1, i1);
        bool c2 = Char.IsDigit(s2, i2);
        if (!c1 && !c2)
        {
          bool letter1 = Char.IsLetter(s1, i1);
          bool letter2 = Char.IsLetter(s2, i2);
          if ((letter1 && letter2) || (!letter1 && !letter2))
          {
            if (letter1 && letter2)
            {
              r = Char.ToLower(s1[i1]).CompareTo(Char.ToLower(s2[i2]));
            }
            else
            {
              r = s1[i1].CompareTo(s2[i2]);
            }
            if (r != 0) return r;
          }
          else if (!letter1 && letter2) return -1;
          else if (letter1 && !letter2) return 1;
        }
        else if (c1 && c2)
        {
          r = CompareNum(s1, ref i1, s2, ref i2);
          if (r != 0) return r;
        }
        else if (c1)
        {
          return -1;
        }
        else if (c2)
        {
          return 1;
        }
        i1++;
        i2++;
        if ((i1 >= s1.Length) && (i2 >= s2.Length))
        {
          return 0;
        }
        else if (i1 >= s1.Length)
        {
          return -1;
        }
        else if (i2 >= s2.Length)
        {
          return -1;
        }
      }
    }

    private static int CompareNum(string s1, ref int i1, string s2, ref int i2)
    {
      int nzStart1 = i1, nzStart2 = i2; // nz = non zero
      int end1 = i1, end2 = i2;

      ScanNumEnd(s1, i1, ref end1, ref nzStart1);
      ScanNumEnd(s2, i2, ref end2, ref nzStart2);
      int start1 = i1; i1 = end1 - 1;
      int start2 = i2; i2 = end2 - 1;

      int nzLength1 = end1 - nzStart1;
      int nzLength2 = end2 - nzStart2;

      if (nzLength1 < nzLength2) return -1;
      else if (nzLength1 > nzLength2) return 1;

      for (int j1 = nzStart1, j2 = nzStart2; j1 <= i1; j1++, j2++)
      {
        int r = s1[j1].CompareTo(s2[j2]);
        if (r != 0) return r;
      }
      // the nz parts are equal
      int length1 = end1 - start1;
      int length2 = end2 - start2;
      if (length1 == length2) return 0;
      if (length1 > length2) return -1;
      return 1;
    }

    //lookahead
    private static void ScanNumEnd(string s, int start, ref int end, ref int nzStart)
    {
      nzStart = start;
      end = start;
      bool countZeros = true;
      while (Char.IsDigit(s, end))
      {
        if (countZeros && s[end].Equals('0'))
        {
          nzStart++;
        }
        else countZeros = false;
        end++;
        if (end >= s.Length) break;
      }
    }
  }

  public class NumericComparer : IComparer
  {
    public NumericComparer()
    { }

    public int Compare(object x, object y)
    {
      if ((x is string) && (y is string))
      {
        return NaturalSort.Compare((string)x, (string)y);
      }
      return -1;
    }
  }


}

Yorumlar (1)

 • aykt

  lşaskfsfdgfdhfgh

  Aralık 05, 2020 - 11:10

Yorum Yap